Зміст > Розділ 2

Допоміжне устаткування феросплавних цехів


top

2.37 Візок для розливочних ковшів і чаш

Ковші й чаші подаються до печі під льотку спеціальними візками. Приводиться в рух візок спеціальними лебідками. Візок установлюється своїми колісьми на рейковий шлях. Шлях прямої, без вигинів - на стаціонарній печі й круговий - на обертовій печі. Для обертових печей роблять колеса візків незалежними, на півосях, щоб запобігти проковзуванню одних коліс щодо інших при русі на кругових рейках, покладених навколо печі. В основному типи візків залежно від вантажопідйомності подібні й розрізняються конструкціями окремих вузлів. Розрізняють візки по кількості осей опорних коліс на дво - і чотиривісні й по кількості посуду, що транспортується, - на одне - і двоковшові.

Пристрій візка вантажопідйомністю 1500 кН зі стендами для ковшів показано на рис. 104.


Рисунок 104 — Візок для ковшів вантажопідйомністю 1500 кН

Візок для ковшів складається зі звареної рами 1, балансирів з колісьми 2. Осі коліс установлені в підшипниках кочення. Рама візка обладнана посадковими місцями для установки ковшів. На торцях установлені скоби для кріплення каната при викочуванні візка.

top

2.38 Вузол викочування сплавів і шлаків

Вузол викочування сплавів і шлаків від печі (див. рис. 105) призначений для розливання, викочування й транспортування розливочного ковша з феросплавом від місця випуску сплаву в розливочний проліт.


Рисунок 105 — Вузол викочування сплаву й шлаків

Вузол викочування сплавів і шлаків від печі складається з візка для ковшів 3, лебідки 5, що відхиляє ролика 1, каната 4, рейкового шляху 2. Переміщення візка відбувається за допомогою лебідки, електродвигун якої обертає барабан з навитим канатом.

top

2.39 Устаткування для збирання шлаків

У сучасних цехах для прийому, збирання й транспортування на переробку або у відвал шлаків застосовують шлаковози. У якості типових для феросплавних печей шлаковози випускають із чашами зменшеної ємності - до 5 м3.

Шлаковоз (див. рис. 106) складається із платформи 2, установленої на двох двовісних візок 1 (чотири ходових колеса), обладнаних автозчепним пристроєм 3.


Рисунок 106 — Схема шлаковоза

На платформі змонтовані два лафети 4 з поперечними гладкими рейками 10 і зубчастими рейками 11. На рейки й рейки через гладких котків 7 і зубчасті сегменти 6 опирається жорстко зв'язане опорне кільце 8 із приєднаної до нього чашею 9. На одній з візків установлений механізм 5 кантування (перекидання) чаші.

Чаша являє собою конусну зі сферичним днищем виливок з вуглецевої або легованої сталі. Чаша призначена для транспортування шлаків.

На опорній поверхні чаш є по чотирьох поглиблення, за допомогою яких вони фіксуються на опорному кільці шлаковоза. У нижній частині чаш розташовані чотири упорні площадки для замків, за допомогою яких чаші фіксуються в опорному кільці при кантуванні.

top

2.40 Опорне кільце

Опорне кільце (див. рис. 107) призначено для установки й кріплення на рамі шлаковоза чаші.


Рисунок 107 — Опорне кільце шлаковоза

На цапфи 2 опорні кільця 1 напресовані котки 3, відлиті разом із шестірнями.

Через котки навантаження від чаші й опорного кільця передається на раму шлаковоза. Шестірні входять у зачеплення із зубчастими сегментами, привареними до стійок рами. На одній із цапф опорного кільця напресований зубчастий сектор 4, що входить у зачеплення із провідною валом-шестірнею редуктора механізму перекидання.

top

2.41 Механізм кантування чаші

Механізм перекидання передає опорному кільцю, у якому закріплена чаша, обертально-поступальний рух, у результаті чого чаша повертається на кут 118°.

Типовими є механізми кантування чаші із зубчастим сектором (див. рис. 108) і гвинтовим приводом.


а – кінематична схема; б – загальний вигляд (з боку привода)

Рисунок 108 — Привод механізму кантування

Працює механізм у такий спосіб: від електродвигуна 1 обертання передається через муфту 2, редуктор 3 на вал-шестірню 4, від її передається обертовий рух зубчастому сектору 5 і шестірням з котками 7. Шестірні взаємодіють із зубчастими сегментами 6, перетворюючи обертовий рух зубчастого сектора в обертально-поступальний рух опорного кільця 8, а заодно й чаші. Механізм дає можливість перекидати чашу в обидва боки.

top

2.42 Пристрої для відкриття й закривання льоток рудовідновлювальних печей

2.42.1 Загальні відомості

Льотка печі (див. рис. 109) складається з вугільних блоків (льоточного й підльоточного) футеровки з наскрізним каналом і склепінечка.


Рис. 109 — Загальний вигляд льотки феросплавної печі

Простір між цегельною кладкою склепінечка й льоточними блоками заповнюється електродною масою, що коксується газом.

Для обслуговування льоточних вузлів круглих і прямокутних феросплавних печей, установлюються машини для відкриття й закриття льоток. Машини виконуються з переміщенням по напрямної як підвішеним до несучих конструкцій робочої площадки, так і в підлоговому виконанні з переміщенням по площадці горнового. Розглянуті пристрої можуть переміщатися як радіально щодо печі, так і по кругових напрямних.

2.42.2 Машина для розкриття й закривання льотки електропечі типу РКГ 75 фірми «Танабе»

БзЮУ машинах, що поставляють фірмою «Танабе» (Японія), для розкриття льотки застосовується пневмобур, для забивання льотки - пушка. Це два окремих механізми.

Пристрій для розкриття льотки (див. рис. 110) складається із пневматичного дриля, сполученої із пневматичним вібромолотом.


1 - штанга свердлильна; 2 - пневмобур і пневмовібратор; 3 - амортизатор;
4 - механізм пересування каретки; 5 - пневмоциліндр;
6 - механізм пересування пристрою; 7 - регулювальний пристрій; 8 - захват
Рисунок 110 — Машина для розкриття льотки фірми «Танабе»

Хід свердлильного інструмента 2200 мм. Довжина інструмента (загальна) 2770 мм. Подача інструмента при відкритті льотки здійснюється електромеханічним приводом. Вся каретка із пневмодриллю й молотком рухається по своїх рейках, закріпленим на рамі механізму.

Пристрій підвішується на дві паралельних рейки (двотавр № 20), розташованих радіально стосовно печі. Перед початком відкриття льотки весь пристрій подається до льотки. Потім спеціальним пневмоциліндром 5 інструмент разом з кареткою піднімає й прикріплюється до конструкції печі (фіксується) спеціальним захватом 8, включається пневмобур і після початку обертання інструмента включається механізм подачі 4 з одночасною вібрацією інструмента. Механізм подачі інструмента може бути обладнаний ремінний (див. рис. 132) або зубчастої передач (див. рис. 133) привода зірочок каретки. Назад механізм рухається також за допомогою електромеханічного привода. Для зупинення служить амортизатор 3. Повітря для роботи подається по шлангу під тиском 490 - 686 кПа. Максимальна витрата повітря 13,5 м3/хв.

Кінематична схема машини для розкриття льотки (МРЛ) фірми «Танабе» наведена на рисунку 111.

Візок пересування являє собою зварену раму, на якій установлюється електродвигун 15 і редуктор 16 механізму пересування. У рамі на підшипниках кочення встановлені приводна 13 і неприводна 21 осі з котками 12, що переміщаються в напрямних 20. На приводній осі встановлена зірочка 17, що за допомогою пластинчастого ланцюга 18 з'єднана із зірочкою 19 на вихідному валу редуктора 16.

До нижньої частини рами візки кріпляться напрямних 11 котків 10 підвіски 9. Підвіска являє собою зварену раму, шарнірно з'єднану із пневмоциліндром 8, що пускає в хід важільну систему 29 механізму захвата. За допомогою важільної системи встановлюється необхідний кут нахилу нижньої напрямної 22.

Зверху на напрямній, що складається із двох швелерів, встановлено двоступінчастий циліндричний редуктор 6 із приводом від пневмомотору 7 типу ДАРУНОК-10 М. У редуктор убудовані три зірочки, одна з яких приводна. Ланцюг 28 проходить між зірочками редуктора, обгинає натяжну 2 і холосту 23 зірочки й кріпиться в пружинах каретки 3.

Каретка представляє собою зварену конструкцію, у яку встановлюється перфоратор 1. Ланцюг, отримуючи рух редуктора, пересуває каретку по напрямні за допомогою роликів 4. Перфоратор складається із двох основних частин - обертала й ударника.


Рисунок 111 — Машина відкриття льотки

Перфоратор обладнаний штангою 27 з коронкою 25 для свердління льотки. Штанга має проміжну опору 26. На кінці напрямної 22 є рамка 24 для захвата машини за гак печі. На напрямних 20 установлені відкидні упори, призначені для точного поєднання робочого органа з віссю льотки.

Для захисту від теплового випромінювання й бризів металу на машині встановлені кожух і екран.

При включенні електродвигуна привода пересування візка, машина переміщається по напрямних до поєднання з відкидними упорами, що забезпечують точне поєднання робочого органа з віссю льотки печі. Включенням пневмоциліндра механізму захвата здійснюється опускання напрямної машини й фіксації її рамки за гак печі. Включенням перфоратора й плавною подачею каретки вперед здійснюється свердління льотки. Після закінчення свердління машина відкочується від льотки й свердел заміняється на піку, і в зазначеному вище порядку здійснюється остаточне пробивання льотки. Повернення машини у вихідне положення відбувається після підйому напрямної, розфіксування й реверса електродвигуна привода переміщення візка.

Основні технічні дані МРЛ:

Загальний вигляд машини розкриття льотки наведений на рисунку 112.


Рисунок 112 — Загальний вигляд машини відкриття льотки


Відео 17 — Машина відкриття льотки феросплавної печі РПЗ 63

2.42.3 Машина відкриття льотки з електродуговим пристроєм

Для прискорення й полегшення оброблення льотки використають спеціальний електродуговий пристрій, що пропалює (див. рис. 113).

Електричний струм від шунта 13, підключеного до однієї з фаз печі, по шинах 1 і гнучким кабелям 2 передається електродотримачу 7, до якого за допомогою затискача кріпиться електрод 6. При пропалюванні в печі 4 льотки 5 горновий управляє пристроєм за допомогою рукоятки 11, ізольованої від струмоведучих частин діелектричною муфтою 9. Пристрій за допомогою підвіски 8 кріпиться до кронштейна 3, що може повертатися в горизонтальній площині на консолі. Для полегшення керування пристроєм струмоведуча частина врівноважується противагою 10. Підключення й відключення пристрою до однієї з фаз печі здійснюють за допомогою штурвала 12. Після оброблення льотки електродотримач опускають на підтримуючий кронштейн і відводять від випускного отвору повертаючи кронштейн 3.

У пристрої використають вугільні й графітові електроди діаметром 70 - 100 мм або залізні прутки діаметром 70 - 100 мм або залізні прутки діаметром 20 - 25 мм.


Рисунок 113 — Машина для прожога льотки

2.42.4 Машина закриття льотки електропечей типу РПЗ-48 і РПЗ-63

Машина забивання льотки прямокутних феросплавних печей (див. рис. 114) являє собою саморушний пристрій, що може переміщатися й фіксуватися щодо льотки, а також виконати операцію закриття льотки.


Рисунок 114 — Машина закриття льотки

Закриття льотки відбувається при об’єднані каналу гвинтового преса з віссю льотки печі. За допомогою гвинтового преса приводиться в рух поршень, що видавлює із циліндра вогнетривку масу в льоточний канал.

Машина закриття льотки складається із гвинтового преса 2, механізму захвата й візка пересування.

Візок пересування являє собою зварену раму 14, на якій установлюється електродвигун 17 і редуктор 16 механізму пересування. У рамі на підшипниках кочення - установлені приводна 7 і неприводна 15 осі з котками 11, що переміщаються в напрямних 10. На приводній осі змонтована зірочка 8, що за допомогою пластинчастого ланцюга 12 з'єднана із зірочкою 9 на вихідному валу редуктора 16. До нижньої частини рами візки кріпляться напрямних 13 котків 18 каретки 19. На каретці підвішений механізм захвата за гак на печі.

Гвинт 4 захвату встановлений на 2-х конічних підшипниках 22 і через фрикційну запобіжну муфту й редуктор 24 приводиться в обертання від електродвигуна 21. Гвинт угвинчується в захват 5, що опирається на гайку 20. Кінець захвату виконаний у вигляді рамки 6, пристосованої для захвата за гак.

На каретці за допомогою стяжки 3 і кронштейни 1 установлений гвинтовий прес 2, безпосередньо виконуючу операцію закривання льотки.

Кінематична схема гвинтового преса забивання льотки наведена на рисунку 115.

Основою гвинтового преса є складений корпус, що складається з напрямної вставки 11 і циліндра 5, до яких з однієї сторони прикріплений редуктор 14, з іншої сторони відкидна на шарнірі вставка з носком 1. Усередині напрямної вставки 11 розміщена кулько-гвинтова пара. Центральний гвинт 6, що є тихохідним валом редуктора, з'єднаний за допомогою складальних кульок з гайкою 8. Гайка фіксується від повороту двома шпонками, установленими в діаметрально протилежні пази на напрямній вставці 11 і може переміщатися в осьовому напрямку при обертанні гвинта.


Рисунок 115 — Пресс гвинтовий

До гайки прикріплений шток 4, що також переміщається в осьовому напрямку разом з гайкою 8, опираючись на підшипники вставки. Сферичний кінець штока впирається в днище поршня 3, що перебуває в циліндрі 5 і фіксується на штоку вкладишем. На тихохідному валу 1-го щабля редуктора 14 установлена й виведена назовні зірочка 12 ланцюгового привода покажчика 13 подачі вогнетривкої маси 2 типи гвинт - гайка.

Швидкохідний вал редуктора з'єднаний регульованою фрикційною запобіжною муфтою 10 з електродвигуном 9, установленим на кронштейні напрямної вставки. На протилежному кінці вала електродвигуна встановлений гальмовий шків 7.

При включенні електродвигуна привода пересування візка МЗЛ машина переміщається по напрямних до об’єднання з відкидними упорами, що забезпечують точне об’єднання преса гвинтового з віссю льотки печі.

Включенням електродвигуна механізму захвата машина фіксується за гак печі й підтягується до неї до упору носка в льотку. Включенням електродвигуна привода гвинтового преса приводиться в рух поршень, що видавлює із циліндра вогнетривку масу в льотку.

Реверсуванням електродвигуна механізму захвата машина віджимається від льотки й реверсуванням електродвигуна привода переміщення візка, машина вертається у вихідне положення. Обмеження ходу механізмів захвата й преса здійснюється кінцевими вимикачами.

Технічна характеристика машини закладення льотки електропечей РПЗ - 48 і РПЗ - 63:

20±5

2.42.5 Установка по заправленню льоточної маси в стовбур машини закриття льотки

Установка (див. рис. 116) призначена для механізованого заправлення МЗЛ і складається з наступних вузлів:

  • звареної металевої рами, на якій змонтовані робочі вузли й механізми;
  • механізму привода штовхача, що складає з електродвигуна 1, клиноремінної передачі 13, редуктора 2 типи Ц2 - 350, приводних 5 і натяжних 3 зірочок, ланцюгової передачі 4, на якій закріплені лаштунки 6, що приводять у зворотно-поступальний рух штовхач 10;
  • корпуса 8 прийомного пристрою, що може переміщатися щодо рами на 120 мм для зчленування зі стовбуром МЗЛ. Штовхач 10 прямокутної форми переміщається в корпусі прийомного пристрою; з однієї сторони він з'єднаний шарнірно із траверсою 11 лаштунки 6, що паралельно підставі на котках 12 переміщається в напрямних 9, а з іншого боку - штовхає льоточну масу;
  • контейнера 7, призначеного для перевезення безводної льоточної маси й видачі її в прийомний пристрій. Контейнер являє собою ємність обсягом 350 літрів, розділену на вісім відсіків поворотними стулками, які в нижній частині фіксуються спеціальними штирями, а у верхній частині - шарнірно закріплені до корпуса контейнера.


Рисунок 116 — Установка по заправленню льоточної маси в стовбур МЗЛ

2.42.6 Машина для забивання льотки електропечі РКГ- 75 фірми «Танабе»

Пушка для забивання льотки (див. рис. 117) встановлюється безпосередньо в льоточного отвору.

Кріплення гармати здійснюється на спеціальній стійці 1 на горновій площадці. Стійка може бути прикріплена також до кожуха ванни печі. Радіус повороту пушки 1600 мм, отже, при відводі пушка відходить від місця закривання на 3200 мм і не заважає обслуговуванню льотки.

Заповнення льоточною масою здійснюється у відведеному стані. Маса механізму - 20 т; потужність електродвигуна механізму закладення льотки - 15 кВт; потужність електродвигуна механізму повороту - 3,7 кВт. Регулювання хобота по висоті здійснюється за допомогою гвинтових пристроїв.


1 - стояк; 2 - хобот гармати; 3 - механізм видавлювання маси;
4 – механізм повороту гармати; 5 - цевочне колесо механізму повороту;
6 - вісь повороту пушки

Рисунок 117 — Машина для забивання льотки фірми «Танабе»

2.42.7 Машина для забивання льотки електропечі типу РКЗ-33

Машина, розроблена інститутом «Гіпросталь» складається з гармати 1 (див. рис. 118), візка 2 і мости 3. Завантаження машини здійснюється попередньо заповненими льоточної масою гільзами. Стовбур гармати має можливість повертатися навколо вертикальної осі на 360° для зручності обслуговування.

Технічна характеристика машини:

Склад льоточної маси, що рекомендується, %:

  • глина вогнетривка (фракції 0÷5 мм) - 27;
  • шамот або мертель (фракції 0÷5 мм) - 18;
  • відсіви коксу (фракції 0÷5 мм) - 44;
  • високотемпературний пек - 11.


1 - пушка; 2 - візок; 3 - міст; 4 - клемна коробка; 5 - шафа керування

Рисунок 118 — Машина для закриття льотки конструкції Гіпросталі

Вологість маси повинна становити 18—20%. Розмелювання й змішування компонентів варто робити в змішувальних бігунах.

Для нормальної роботи машини дисперсність маси повинна бути не більше 0,5 мм. Перед закриванням льотки мундштук машини з передньої сторони обмазується льоточної масою товщиною до 25 мм.

Загальний вигляд підлогової машини для закриття льотки наведений на рисунку 119.


Рисунок 141 — Загальний вигляд машини для закриття льотки конструкції НКМЗ

2.42.8 Самохідна пневмогармата для забивання льотки

Пневмогармату (див. рис. 120) встановлюють на візку 3, що пересувається за допомогою електропривода на колесах 6.


Рисунок 120 — Схема пневмогармата

Кріплення пневмогармати на візку здійснюється шарнірно цапфами 8, що переміщаються по напрямній 7. Гармата складається із трьох циліндрів: пневмоциліндра притиску 4, пневмоциліндра видавлювання заправної маси 9 і циліндра із запасом маси 11.

Для закладення випускного отвору пневмогармату встановлюють проти нього. У пневмоциліндр 4 подають стиснене повітря, фіксуючи положення пневмогармати на візку. Після подачі стисненого повітря в пневмоциліндр видавлювання 9 поршень 5 починають переміщати штовхач 10, що виштовхує заправну масу в льотку печі. Для точного регулювання положення пневмогармати щодо випускного отвору в процесі закладення передбачене ручне керування за допомогою штурвала 1 і гвинтового з'єднання 2. Загальний вигляд самохідної пневматичної гармати для забивання льотки фірми «Dango Dinentahl» (Німеччина) наведений на рисунку 121.

Пневмогармату (див. рис. 120) встановлюють на візку 3, що пересувається за допомогою електропривода на колесах 6.


1 - привод нахилу й стопоріння; 2 - важіль керування руху;
3 - привод подачі й притиску; 4 - напрямна рама; 5 - пушка;
6 - стопор; 7 - візок

Рисунок 121 — Загальний вигляд пневматичної машини для закладення льотки фірми «Dango Dinentahl»

2.42.9 Комбінована пересувна машина для оброблення й закладення льотки фірми «Dango Dinentahl» (Німеччина)

Електропривод візка машини (див. рис. 122) живеться від акумуляторів.


1 - барабан для шланга; 2 - свердлильний лафет; 3 - привод подачі й притиску;
4 - привод нахилу й стопоріння; 5 - пушка для забивання; 6 - напрямна рама;
7 - стопор; 8 - візок; 9 - платформа.

Рисунок 122 — Комбінована пересувна машина для розкриття й забивання льотки фірми «Dango Dinentahl»

За допомогою пневматичного пристрою нахилу напрямної рами оператор установлює й стопорить машину в положенні забивання льотки. Пневматичний привод подачі й притиску притискає пушку 5 до печі, і при включенні пневмоциліндра маса для забивання запресовується в льотку. Машина ходить концентрично печі на платформі 9.

Оброблення льотки відбувається перфораторним буравленням за допомогою свердлильного апарата 2.

2.42.10 Машина для вичерпування феровольфраму

У цей час феровольфрам зі змістом вольфраму менш 80% виплавляють у рафінувальних печах потужністю 2,5 МВ•А безперервним процесом, а сплав з ванни печі вичерпують спеціальними ложками за допомогою машини.

Машина для вичерпування феровольфраму (див. рис. 123) підлогово-поворотного типу встановлюється на робочій площадці 9 цеху на рівні верхнього краю ванни печі 11 і може повертатися щодо вертикальної осі 13.

Рама 12 машини обладнана механізмом повороту 14, що складається з електродвигуна, муфти з гальмом, черв'ячного редуктора й відкритої зубчастої передачі. На рамі встановлене крісло 8 і пульт керування 19 оператора й механізм вичерпування сплаву. Поруч із машиною розташована ванна 18 з водою для охолодження порцій обираного з печі сплаву. Для добування порцій сплаву масою 50 кг із ванни печі користуються набором спеціальних однакових вичерпуючих ложок 1, кожна з яких має в бортику охолодної ванни 18 своє гніздо. Ложки застосовують по черзі: поки кілька ложок з порціями сплаву опущені у ванну, ложку від остиглого вже злитка відокремлюють на вибивному пристрої 17 і направляють на вичерпування чергової порції сплаву.


Рисунок 123 — Машина для вичерпування феровольфраму

Основними елементами механізму вичерпування є два геометрично подібних шарнірних чотиреланочника - задаючий й виконуючий. Задаючий чотиреланочник розташовується поруч із оператором і управляється рукояткою 7. Виконуючий чотиреланочник (важелі 3, 5, 6 і 10) за допомогою важільної системи (на рисунку не показана) у точності повторює всі рухи, оператора призначені задаючому чотиреланочнику. Важелі 6 і 10 отримують незалежний поворот від двох співвісних валів, з якими вони жорстко з'єднані - одного порожнього й іншого, розташованого всередині нього, суцільного. Цих двох незалежних рухів досить для повідомлення ложці необхідної траєкторії. Важіль 3 є тримачем інструмента (ложки) і містить захват 2 і пружинно-пневматичний пристрій 4 для затиснення й розкриття захвату. Між задаючим й виконуючим чотиреланочниками встановлені два сервомеханізми, один із яких від електродвигуна 15 через редуктор і гвинтову пару 21 передає поворот важелю 6, а інший від електродвигуна 16 через редуктор і гвинтову пару 20 - важелю 10.

top

2.43 Машини для обробки колошника

Машина для обробки колошника призначена для осаджування й підгортання шихти до електродів при виплавці наприклад кристалічного кремнію (96÷99% Si) у відкритих феросплавних печах потужністю 6,5; 16,5 і 22,5 МВ•А.

За будовою машина представляє собою самохідний триколісний візок (див. рис. 124), який переміщуються навколо печі по кільцевим рейкам.


Рисунок 124 — Схема машини для обробки колошника

Робочим органом машини є піка 8, закріплена на несучій трубі, змонтованої на рамі 5 машини. Рама 5 з механізмами, а також підвісна площадка 1 для оператора-плавильника можуть повертатися за допомогою пневматичного циліндра 11 у горизонтальній площині відносно жорстко закріпленої на візку вертикальної стійки 10. За допомогою пневматичного циліндра 13 рама може нахилятися у вертикальній площині щодо осі 6. За допомогою пневматичного циліндра 2 несуча труба з пікою може робити зворотно-поступальний рух відносно рами.

Повітря по всім трьох циліндрах 2, 11 і 13 розподіляється за допомогою дистриб’ютора 12, що містить відповідно три керуючих циліндричних золотника й управляється одним важелем 4. Завдяки цьому піці можливо передавати одночасно або послідовно поворот у горизонтальній площині, нахил у вертикальній площині й зворотно-поступальний рух.

Робоча площадка й механізми машини захищені від теплового впливу печі щитом 3 через оглядове вікно якого плавильник веде спостереження за колошником у процесі його обробки.

Конструкція машини для обробки колошника відкритої печі конструкції ЧЕМК наведена на рисунку 125.

Технічна характеристика машини:


1 - механізм горизонтального переміщення гребка;
2 - механізм вертикального переміщення гребка;
3 - гребок; 4 - штанга; 5 - механізм пересування машини

Рисунок 125 — Машина для обробки колошника відкритої печі конструкції ЧЕМК